Logo PeopleXS

Ideer

Vær med til at påvirke vores produkt udvikling allerede i dag. Fremlæg dine forslag og ideer, eller stem på ideer og forslag fra andre.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next > | Last >>

Snapshot til rekrutteringsdelen

For bedømmelse af denne post.

Jeg vil gerne opfordre til at People XS hurtigt får udviklet en snapshot-funktion til rekrutteringsdelen. (Den findes allerede i PhD-planer). Snapshot'en skal kunne samle alle de dokumenter en kandidat uploader i én pdf, der automatisk gemmes på kandidaten og vises på lightuserportalen f.eks. en bedømmelsesportal eller en ansættelsesudvalgsportal.

Ifølge en af jeres egne konsulenter skulle funktionen være med til at løse de print-all problemer, som bl.a. opleves af jeres kunder fra universitetssektoren.

Kommentarer (0)

Uhensigtsmæssighed, når man vil bruge Skift ledig stilling på en ansøgning

For bedømmelse af denne post.

Når man vil flytte en ansøgning til en anden stilling end den oprindeligt søgte ved hjælp af funktionen 'Skift ledig stilling' på kandidatens Ansøgninger faneblad, så dukker ikke blot stillinger men også stillingsskabeloner op som valgmuligheder i den dialogbox, hvor man skal vælge den nye stilling. Dette er ikke hensigtsmæssigt - man vil jo aldrig have brug for at flytte en ansøgning over på en skabelon.

Kan dette ændres, så dialogboxen kun viser reelle ledige stillinger og ikke stillingsskabeloner?

Mvh Lisbeth Flugt Dansk Supermarked

Kommentarer (0)

Autoflet - ikke flette med jobagenten

For bedømmelse af denne post.

Hvis man har indstillet sin PeopleXS løsning til autoflet, så vil en evt. jobagent ansøger har oprettet også blive flettet med. Dette er uhensigtsmæssigt, da der jo ofte ligger MANGE jobagentmails på jobagenten, som så bliver en del af kandidatens samlede dokumenter. Og print all funktionen bliver dermed rimeligt ubrugelig... Kan man undtage jobagenttilmeldingerne fra autoflet?

Mvh Lisbeth Flugt, HR-konsulent, Dansk Supermarked

Kommentarer (0)

Preview på stillingsskabeloner

For bedømmelse af denne post.

Efter at portalvalget er blevet fjernet fra stillings skabelonerne (og det er dejligt - nu kommer brugerne ikke længere til at publicere en skabelon) mangler vi desværre muligheden for preview.

Kan det laves?

Mvh Lisbeth Flugt HR-konsulent Dansk Supermarked

Kommentarer (1)

Formand for ansættelsesudvalg

For bedømmelse af denne post.

En del brugere udtrykker ønske om, at formanden for ansættelsesudvalget har en egen kolonne og kan se egne noter, ligesom menige medlemmer af ansættelsesudvalget kan.

Kommentarer (0)

Nyt i opgaveoversigt: redigeringsgenvej, kommentar, objekttype og -ejerskab

For bedømmelse af denne post.

Opgaveoversigten er et helt centralt styringsredskab i såvel rekrutterings- som talent management-modulet. For at forbedre dens anvendelse yderligere forslås her nogle tilføjelser og ændringer.

1) På nær for opgaver uden workflow viser søjlen "Ejer" ingenting i installationer der ikke bruger opgave-reservation/-ejerskab. I stedet ønskes ejeren af objektet, som opgaven er tilknyttet, vist så ejerskab dels kan bruges i opgavefiltre og dels til sortering af opgavelisten.

Da vi ikke benytter opgavereservation og ejerskab af objektet for de fleste opgavetyper er bestemende for hvem der skal håndtere den, er denne mulighed af vital betydning.

2) "Lokation - Status"-søjlen ønskes udvidet til "Lokation - Status - Kommentar", hvor Kommentar viser de første 15-20 tegn af første linie af en evt. tilhørende opgavekommentar og således at hele kommentaren vises som et "tooltip" når markøren (cursor) hviler over kommentarudsnittet - f.eks. som vi kender det fra Info i listen over ansøgere til en stilling.

Kommentaren er en vigtigt element i prioriteringen af de opgaver der skal løses.

3) Der ønskes information om typen af det objekt opgaven er tilknyttet, f.eks. "Type - Workflow", så objekttypen dels kan bruges i opgavefiltre og dels til sortering af opgavelisten.

Flere objekttyper, ikke mindste anmodningstyper, kan bruge samme workflow hvorfor typen er nødvendig for at kunne skelne.

4) Der ønskes en genvej til redigeringsfanebladet for det objekt opgaven er tilknyttet. Det kunne f.eks. ske ved at flytte opgaveopdateringshenvisningen over til lokation-status og i stedet lade emne-henvisningen gå til objektets redigeringsfaneblad (profil-fanebladet ved planer og anmodninger).

Løsningen af mange opgaver kræver opdatering af objektet inden opgaven kan opdateres og evt. mail kan afsendes.

5) "Emne"-søjlen viser i rekruttering stillingsopgaver som "stilling - account" og kandidatopgaver som "account - stilling - kandidat". Der ønskes en ensartet hierarkisk struktur, så de alle starter med "account - stilling" og man via en udvidelse af søjlenavnet til f.eks. "Account - Stilling - Emne" kan sortere på enkeltdelene.

Tilsvarende for talent management, men hvor opgaverne i stedet starter med "account - medarbejder".

Hilsen, Uffe Engberg, Aarhus Universitet

Kommentarer (0)

Rekrutteringsportalen

For bedømmelse af denne post.

Under "Prioriterings-listen" ville det være en stor hjælp ved udvælgelsen, hvis der kunne laves en prioritering således, at alle "ikke egnede" lægger sig nederst på listen, så man kun behøver at "bladre" i de øvrige. Der kan nemlig godt være temmelig mange sider at arbejde i.

Nederst findes en "Udskrivnings-tast". Denne kan dog ikke bruges umiddelbart. Udskrivning kan kun foregå ved markering.

Kommentarer (0)

Rubrik til "kontaktperson"

For bedømmelse af denne post.

Der mangler en rubrik til "kontaktperson", når der oprettes ansættelsesudvalg.

Kommentarer (1)

Statsborgerskab

For bedømmelse af denne post.

For at vi kan vide, om en kommende medarbejder skal fremvise gyldig arbejds- og opholdstilladelse, ville det være en stor hjælp, hvis ansøgere skulle udfylde et punkt, der hedder "statsborgerskab" i forbindelse med ansøgningen.

Kommentarer (2)

Arkivering

For bedømmelse af denne post.

Når en stilling skal arkiveres, så skal status ændres til "09 - ansættelse gennemført/afsluttet". I situationer, hvor der ikke er ansat en medarbejder, men hvor stillingen alligevel skal arkiveres, mangler der en status-mulighed, f.eks. "stillingen afsluttet uden ansættelse".

Kommentarer (1)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next > | Last >>

Top 5 ideas:

Released ideas

2012-03:

Sidste kommentarer

Ingen nye indtastninger.

Sidste kommentarer

Preview på stillingsskabeloner
hralfb Sagt: Nu er portalvalget så kommet tilbage på stillingsskabelonerne. Og det er dejligt at have previewfunk... [Flere]

Indkaldt til samtale, men udebliver uden afbud
hralfb Sagt: Igen en ting I kan rette i jeres egen opsætning. og ikke en generel PeopleXS ting. Mvh Lisbeth F... [Flere]

Arkivering
hralfb Sagt: I min vurdering er det et step, der skal bygges ind i jeres stillingsworkflow, og ikke noget generel... [Flere]

Statsborgerskab
hralfb Sagt: Det har vi selv lavet hos os som brugerdefineret felt. Det er en måde at løse det på. Mvh Lisbet... [Flere]

Dansk sprogede meddelelser
Junaid Ahmad Sagt: Hej imjoe Hvis i oplever steder hvor meddelelser er på engelsk, må i meget gerne tage et skærmbille... [Flere]

Søg

Abonnere


Indtast din email adresse for at abonnere på denne blog.

RSS

Blogs